Crack Bkav Pro 2017, 2018 - Download Key Full Free

Tải về crack Bkav 2017 mới nhất tại đây:

Download Bkav Pro - Download Bkav Home - Download Bkav Home Plus

 
 
LƯU Ý: XIN HÃY ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM BKAV PRO. BẠN CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM BKAV PRO KHI BẠN ĐỒNG Ý TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA BẢN THỎA THUẬN, HÃY BẤM VÀO NÚT "HỦY BỎ" VÀ NGỪNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH. NẾU BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢN THỎA THUẬN, HÃY BẤM VÀO NÚT "ĐỒNG Ý".
 
1. Quyền sử dụng
Bkav Pro là sản phẩm phần mềm được bảo vệ bởi các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các văn bản pháp luật khác của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bạn được phép:
  • Cài đặt và sử dụng phần mềm Bkav Pro nếu bạn sở hữu Bản quyền sử dụng Bkav Pro hợp lệ.
  • Sử dụng một Bản quyền sử dụng Bkav Pro trên một và chỉ một máy tính.
Bạn không được phép:
  • Dịch ngược mã chương trình (debug, reverse engineer, decompile, disassemble), hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm xem, khám phá, tìm hiểu mã nguồn, mã lệnh của phần mềm Bkav Pro, hoặc các hành động tương tự khác.
  • Chỉnh sửa, bẻ khóa (crack, patch), can thiệp hoặc các hành động khác, nhằm thay đổi hoạt động của phần mềm Bkav Pro.
  • Phát triển các sản phẩm khác dựa trên phần mềm Bkav Pro hoặc dựa trên bất kỳ thành phần nào của Bkav Pro.
  • Dùng Bkav Pro theo bất kỳ cách nào khác mà không được chỉ ra trong bản thỏa thuận này.
2. Cập nhật
Bkav Pro được thường xuyên cập nhật các phiên bản mới. Nếu bạn sở hữu Bản quyền sử dụng Bkav Pro, trong thời gian hiệu lực của Bản quyền sử dụng, bạn được cập nhật các phiên bản mới của Bkav Pro.

3. Trách nhiệm:
VỀ LÝ THUYẾT, PHẦN MỀM BKAV PRO CÓ THỂ CÓ LỖI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DO CÁC TÁC ĐỘNG KHÁCH QUAN HOẶC CHỦ QUAN, DO CÁC TÁC ĐỘNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH, PHẦN MỀM KHÁC CHẠY CÙNG TRÊN MỘT MÁY TÍNH GÂY XUNG ĐỘT VỚI BKAV PRO. KHÔNG TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO BẠN ĐƯỢC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CÁC TỔN THẤT, THIỆT HẠI (TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP) GẶP PHẢI BAO GỒM VÀ KHÔNG GIỚI HẠN: MẤT MÁT DỮ LIỆU, SỰ SẴN SÀNG CỦA HỆ THỐNG, CƠ HỘI, TIỀN, TINH THẦN, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM BKAV PRO. KHÔNG TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN TRẢ ĐỂ SỞ HỮU BẢN QUYỀN SỬ DỤNG BKAV PRO TRÊN MÁY TÍNH ĐÓ. ĐIỀU KHOẢN NÀY LUÔN CÓ HIỆU LỰC, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẢN THỎA THUẬN NÀY.

4. Thông tin giúp bảo vệ máy tính tốt hơn:
Trong quá trình sử dụng Bkav Pro, bạn đồng ý cung cấp cho Bkav những thông tin như file nghi ngờ, file thực thi, checksum; bản quyền đang sử dụng; thông tin về máy; thông tin về hệ điều hành; cấu hình máy, bộ nhớ, chương trình cài đặt, tiến trình hoạt động, thông tin file log, dữ liệu registry, các thống kê về việc sử dụng Bkav Pro… nhằm phục vụ cho quá trình cập nhật phần mềm, hỗ trợ người sử dụng, thống kê, nghiên cứu, công bố và cảnh báo các xu hướng an ninh thông tin. 

5. Thông tin chung:
Bản thỏa thuận này được thực thi theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì, xin hãy liên lạc với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Bkav theo số điện thoại: 1900.561296
 
 

Bkav Pro 2017 - Bkav Home 2017 - Bkav Home Plus 2017